Flowers

Education and Inspiration

Do you need to increase your knowledge within human rights?

Learn more

Meetings and Moderation

Do you need a moderator with expertise within human rights?

Learn more

Advisory and Advocacy

Do you need advisory within human rights?

Learn more

Methods and Materials

Do you need methods and materials to implement human rights?

Learn more

LET’S LEARN AND EXPLORE

Go to Discrimination Course

Watch The video To Learn More About Hanna Goliath

Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Funktionsrätt Sverige

I kartläggningar som genomförts av Funktionsrätt Sverige har det framkommit att flera personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätt

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Fortifikationsverket

Under 2021-2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att kompetensutveckla samtlig personal på Fortifikationsverket.

Learn more
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de…

"Ingen ska lämnas utanför" är tre skrifter som tar upp funktionshinderperspektivet på olika mål i Agenda 2030.

Learn more

Hanna and Goliath utbildar lärare hos Raoul Wallenberg Academy den…

Den 29 septmeber är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda lärare kring mänskliga rättigheter inom ramen för Raoul Wallenberg Academy. Raoul Wallenberg Academy age

Learn more

Hanna fortbildar personal på AllBright Stiftelsen den 28 september

Den 28 september är Hanna and Goliath inbjuden av AllBrights Stiftelsen för att fortbilda kring diskrimineringslagen med särskilt fokus på rättigheter för personer

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati…

Den 26 och 27 september är Hanna and Goliath inbjuden av ICLD för att fortbilda policyrådgivare och beslutsfattare från Tanzania, Zambia, Uganda och Zimbabwe om jäms

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos Bontouch 8 september

Den 8 september är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda 200 personer på mjukvaruföretagaet Bontouch om diskrimineringslagen. Mer om fortbildningen: Kan man r

Learn more