Flowers

Education and Inspiration

Do you need to increase your knowledge within human rights?

Learn more

Meetings and Moderation

Do you need a moderator with expertise within human rights?

Learn more

Advisory and Advocacy

Do you need advisory within human rights?

Learn more

Methods and Materials

Do you need methods and materials to implement human rights?

Learn more

LET’S LEARN AND EXPLORE

Go to Discrimination Course

Watch The video To Learn More About Hanna Goliath

Stort reportage med Hanna Gerdes om diskrimineringsfrågor

Akavia Aspekt är fackförbundet Akavias medlemstidning. I årets första nummer så finns ett större personporträtt och en 6 sidigt reportage om diskrimineringsfrågor

Learn more

Ny rapport av funktionsnedsättning och föräldraskap av Hanna Gerdes

På internationella funktionshinderdagen 3 december 2022 lanseras en helt ny och unik rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU som är skriven av Hanna and Goliaths gru

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Learn more
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de…

"Ingen ska lämnas utanför" är tre skrifter som tar upp funktionshinderperspektivet på olika mål i Agenda 2030.

Learn more

Hanna fortbildar om mänskliga rättigheter, rätten till hälsa och funktionsrätt…

Den 20 mars 2023 är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring det folkrättsliga aspekter av rätten till hälsa och

Learn more

Hanna and Goliath talar på AI Unconference om när digitalisering…

Nya digitala lösningar kan öka inkludering men även skapa nya former av exkludering.  Hur säkerställer vi att vi inte exkluderar genom

Learn more

Hanna and Goliath leder Trygghetskonferensen 2023 i Luleå 22-23 mars

Den 22-23 mars anordnad Trygghetskonferensen 2023 i Luleå. Konferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner och Rättighetscent

Learn more

Hanna and Goliath föreläser om bibliotekens roll i demokratin den…

Hanna Gerdes föreläser på Demokratidagen 2023 i Östergötland om bibliotekens roll i demokratin.

Learn more