Flowers

Education and Inspiration

Do you need to increase your knowledge within human rights?

Learn more

Meetings and Moderation

Do you need a moderator with expertise within human rights?

Learn more

Advisory and Advocacy

Do you need advisory within human rights?

Learn more

Methods and Materials

Do you need methods and materials to implement human rights?

Learn more

LET’S LEARN AND EXPLORE

Go to Discrimination Course

Watch The video To Learn More About Hanna Goliath

Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Funktionsrätt Sverige

I kartläggningar som genomförts av Funktionsrätt Sverige har det framkommit att flera personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätt

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Fortifikationsverket

Under 2021-2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att kompetensutveckla samtlig personal på Fortifikationsverket.

Learn more
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de…

"Ingen ska lämnas utanför" är tre skrifter som tar upp funktionshinderperspektivet på olika mål i Agenda 2030.

Learn more

Hanna modererar Social Innovation Foresight on Human Rights 28 november

Den 28 november anordnar Möteplats Social Innovation sitt internationella forum Social Innovation Foresight. Denna gång är focus på framtiden för mänskliga rättigh

Learn more

Hanna and Goliath föreläser hos Volvo Car Cooperation den 25…

Den 25 november är Hanna and Goliath inbjuden till Volvo Car Cooperation och Unionens frukostföreläsning för medarbetare på arbetsplatsen. Hanna and Goliath är inbj

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar hos Fortverket 22 november

Under 2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningssatsning kring statlig värdegrund och mänskliga rättigheter för Fortifikationsverket. Om satsningen

Learn more

Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen hos Täby kommun den…

Den 16 november anordnar Täby kommun en frukostföreläsning för sina medarbetare inom social omsorg om ”När värdering är diskriminering” med Hanna Gerdes. Mer o

Learn more