Flowers

Education and Inspiration

Do you need to increase your knowledge within human rights?

Learn more

Meetings and Moderation

Do you need a moderator with expertise within human rights?

Learn more

Advisory and Advocacy

Do you need advisory within human rights?

Learn more

Methods and Materials

Do you need methods and materials to implement human rights?

Learn more

LET’S LEARN AND EXPLORE

Go to Discrimination Course

Watch The video To Learn More About Hanna Goliath

Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Funktionsrätt Sverige

I kartläggningar som genomförts av Funktionsrätt Sverige har det framkommit att flera personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätt

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Fortifikationsverket

Under 2021-2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att kompetensutveckla samtlig personal på Fortifikationsverket.

Learn more
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de…

"Ingen ska lämnas utanför" är tre skrifter som tar upp funktionshinderperspektivet på olika mål i Agenda 2030.

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar personal hos Hej Främling

Den 6 maj fortbildar Hanna and Goliath medarbetare hos Hej Främling om social hållbarhet och mänskliga rättigheter. I fortbildningen ingår: Vad är mänskliga rätt

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Unionen kring e-learning

I maj inleder Hanna and Goliath ett samarbete med Unionen kring Hanna and Goliaths digitala e-learning om diskrimineringslagen. Unionens chefer ska inom ramen för ett

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen den…

Den 5 maj  fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och prövning av barnets bästa. Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer

Learn more

Hanna and Goliath inleder samarbete med Jönköping kommun kring e-learning…

I april inleder Hanna and Goliath ett samarbete med Jönköping kommun. Jönköpings medarbetare på utbildningsförvaltningen ska fortbilda sig om diskrimineringslagen

Learn more