Riksdagsseminarium om rapporten Föräldrar på (o)lika villkor den 8 december

Den 8 december arrangerade Funktionsrätt Sverige och RFSU ett riksdagsseminarium om rapporten föräldraskap på (o)lika villkor som Hanna Goliaths grundare Hanna Gerdes är författare till.

Under seminariet presenterades slutsatser ..

Read More...
rapport, riksdagen, seminarium
Read More...

Hanna modererar samtal om unga, fred och säkerhet 7 december

Den 7 december anordnar Mötesplats Social Innovation nätverksträff med fokus på fredliga samhällen och unga. Träffen leds av Hanna Gerdes och talare är bland annat : Julius Kramer, FNs rådgivare inom Unga, fred och säkerhet Sarah Dolah, Fryshuset Sakariya Hirsi, Kollektiv Sor..

Read More...
Moderator
Read More...

Ny rapport av funktionsnedsättning och föräldraskap av Hanna Gerdes

På internationella funktionshinderdagen 3 december 2022 lanseras en helt ny och unik rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU som är skriven av Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes.

Rapporten som bygger på ett 30-tal intervjuer med personer som har funktionsn..

Read More...
bok, intervjuer, rapport, skrift
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos Försäkringskassan 2 december

Den 2 december är Hanna and Goliath inbjuden till Försäkringskassan för att fortbilda ett 100-tal medarbetare kring diskrimineringslagen. Utbildningen är interaktiv och digital.

Fokuset för fortbildning är När blir värdering d..

Read More...
Föreläsning, Utbildning
Read More...

Hanna modererar Social Innovation Foresight on Human Rights 28 november

Den 28 november anordnar Möteplats Social Innovation sitt internationella forum Social Innovation Foresight. Denna gång är focus på framtiden för mänskliga rättigheter.
Om Social Innovation Foresight on Human Rights:
Moderator, webbinarium
Read More...

Hanna and Goliath föreläser hos Volvo Car Cooperation den 25 november

Den 25 november är Hanna and Goliath inbjuden till Volvo Car Cooperation och Unionens frukostföreläsning för medarbetare på arbetsplatsen. Hanna and Goliath är inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen och när värdering blir diskriminering.

Read More...

Föreläsning, fortbildning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar hos Fortverket 22 november

Under 2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningssatsning kring statlig värdegrund och mänskliga rättigheter för Fortifikationsverket.
Om satsningen
Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verk..

Read More...
Föreläsning, fortbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen hos Täby kommun den 16 november

Den 16 november anordnar Täby kommun en frukostföreläsning för sina medarbetare inom social omsorg om ”När värdering är diskriminering” med Hanna Gerdes.
Mer om föreläsningen:
Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara sn..

Read More...
Föreläsning, fortbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath föreläser om mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Östergötlands nya nätverk 27 oktober

Den 27 oktober startar Länsstyrelsen i Östergörtland ett nytt nätverk för mänskliga rättigheter.
Syftet är att Östergötlands rättighetsnätverk ska vara ett forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, behovsinventering och kollegial samvaro för yrkes..

Read More...
Föreläsning, fortbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath modererar konferens för Nordens Välfärdscenter 26 oktober

Norden Välfärdscenter är en institution under Nordiska Ministerrådet. Den 26 oktober anordnar Nordens Välfärdscenter ett halvdagswebbinarium  med fokus på brukarinflytande i den nordiska regionen.

Brukarinflytande är centralt ..

Read More...
internationellt, Moderator
Read More...