Hanna and Goliath fortbildar personal hos Hej Främling

Den 6 maj fortbildar Hanna and Goliath medarbetare hos Hej Främling om social hållbarhet och mänskliga rättigheter..

Read More...
Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath inleder samarbete med Unionen kring e-learning

I maj inleder Hanna and Goliath ett samarbete med Unionen kring Hanna and Goliaths digitala e-learning om diskrimineringslagen. Unionens chefer ska inom ramen för ett större satsning tillsammans med Make Equal fortbilda sig via Hanna and Goliaths e-learning om disk..

Read More...
Digitala Verktyg, Digitalisering, e-learning, Utbildning
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen den 5 maj

Den 5 maj  fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och prövning av barnets bästa.

Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktöre..

Read More...
Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath inleder samarbete med Jönköping kommun kring e-learning om diskrimineringslagen

I april inleder Hanna and Goliath ett samarbete med Jönköping kommun. Jönköpings medarbetare på utbildningsförvaltningen ska fortbilda sig om diskrimineringslagen via Hanna and Goliaths e-learning som återfinns på www.di..

Read More...
Digitala Verktyg, Digitalisering, e-learning, fortbildning, Utbildning
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar chefer på Kemikalieinspektionen om diskrimineringslagen 29 april

Den 29 april är Hanna and Goliath inbjuden att frukostföreläsa för chefer på Kemikalieinspektionen om diskrimineringlagen.

Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar personalen på Sony Music om diskrimineringslagen den 20 april

Den 20 april fortbildar Hanna and Goliath samtlig personal på Sony Music Sverige om diskrimineringslagen.

Under fortbildningen så ..

Read More...
Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen 7 april

Den 7 april fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet.

Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspekti..

Read More...
Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar HR-personal på SVT om diskrimineringslagen den 1 april

Den 1 april är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda HR-personal på Sveriges Television om diskrimineringslagen och rekrytering.

Read More...

Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath genomför nio utbildningar under våren hos Fortifikationsverket

Under våren genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning kring statlig värdegrund och mänskliga rättigheter för Fortifikationsverket.

Samtlig personal hos myndigheten ska fortbildas runt om i landet och under pe..

Read More...
Föreläsning, Utbildning, workshop
Read More...

Hanna and Goliath leder den femte omgången av Sverige första interreligiösa mentorprogram

Den 26-27 mars och helgen 7-8 maj samlas den femte omgången av Sveriges första interreligiösa ledar- och mentorprogram för kvinnor

Under åren 2016-2020 har Hanna and Goliath processlett detta mentor- och ledarskapsprogram riktat t..

Read More...
Föreläsning, ledarskapsprogram, mentorprogram, Processledning, Utbildning, workshop
Read More...