Hanna and Goliath inleder samarbete med Fortifikationsverket

Under 2021-2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att kompetensutveckla samtlig personal på Fortifikationsverket. Fokus för fortbildningen är statlig värdegrund och mänskliga rättigheter.

Den 17 - 23 november samt 7 - 9 december genomförs de fyra första planerade fortbildningarna.

Om satsningen

Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession.

Fokus för kompetensutvecklingen är det statliga ansvaret för skydd av mänskliga rättigheter samt principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Om Fortifikationsverket

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Fortifikationsverket ser till att försvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet.

Shares