Hanna and Goliath på MR-dagarna

Den 17 -19 november 2016 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Malmö - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under hela evenemanget och modererar flera debatter och panelsamtal.

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. MR-dagarna har ofta runt 3 000 – 4 000 besökare och över 150 olika organisationer ordnar program och ställer ut.

Nedan kan du läsa mer om de panelsamtal och seminarium som Hanna and Goliath modererar:

Finns det glastak även i himlen? Torsdag 17 november 14.00-14.30, Lilla scenen

Ett samtal om jämställdhet, systerskap och maktstrukturer inom trossamfunden med deltagare från "Delaktig stark och synlig" ett mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund.

Medverkande:

Nazdar Sadiq, Yezidiska Kvinnoförbundet

Nicme Ilia, Syrianska kvinnoförbundet

Noor Maaki, Islamiska Shiasamfundet

Moderator: Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare

 

Med lagen som verktyg  Torsdag 17 november 15.00-16.00 , Live 3

Hur kan diskrimineringslagstiftningen användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter och vad har olika aktörers för roller i detta arbete?

Medverkande:

Eva Nikell, Diskrimineringsombudsmannen

Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

J. Seipel, Malmö mot Diskriminering

Stefan Hjelm, Sensus studieförbund

Moderator: Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare

 

Vem tar ansvar för individens rätt att inte diskrimineras?  Fredagen den 18 november 9.00 -10.00 Live 8

Vems roll är det att ta tillvara på individens rätt att inte bli diskriminerad?  Vilka följder får det för enskilda individer när möjligheten att söka upprättelse i domstol är, i praktiken, omöjlig för de flesta? Ett panelsamtal om hur vi bedriver ett effektivt arbete mot diskriminering och slår vakt om individens rätt.

Medverkande:

Lars Lindberg, Handikappförbunden,

Lena Svenaeus, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet ,

Vicci Friberg, Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Jenny Saba Persson, Rättighetscentrum Västerbotten

Moderator: Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare

 

Från patient till medborgare - 16 år senare! Fredagen 18 november 13.00-14.00 High Live 2

Myndigheten för delaktighets uppföljningar visar att personer med funktionsnedsättning inte har jämlika levnadsvillkor. Ett samtal om hur konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan ge vägledning till samhällets olika aktörer. Hur kan vi bli bättre? Vad kan vi göra annorlunda?

Medverkande:

Magnus Lagerkrantz, utredare Myndigheten för delaktighet

Anna Bruce, Lunds universitet

Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson, ordförande Lika Unika

Nils Karlsson, kommunalråd (MP), Malmö stad

Moderator: Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare

 

Antisemitismen i Europa Lördagen den 19 november 12.00 - 13.00, Kuben

Antisemitismen i Europa är på frammarsch. Varför nu? Hur tar den sig uttryck? Skiljer sig antisemitismen från annan rasism och i så fall hur? Hur arbetar den antirasistiska rörelsen med frågorna?Medverkande:

Morten Kjaerum, chef Raoul Wallenberginstitutet

Peter Vig, lärare,

Rebecca Lillian, rabbin,

Bassem Nasr, Miljöparitet Malmö

Moderator: Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare

Shares